dimarts, 4 de març de 2008

Una altra raó per deixar de fumar...


El tabaquisme crònic podria afectar el procés de presa de decisions, segons un estudi fet per investigadors d'un col·legi de medicina de Houston, als Estats Units. Els autors defensen que els fumadors prenen pitjors decisions perquè ignoren els resultats alternatius que podrien haver aconseguit si haguessin pres camins diferents. Els investigadors han arribat a aquesta conclusió després de sotmetre fumadors i no fumadors a un joc que simulava un mercat borsàtil, on invertien els diners vàries vegades consecutives. Els autors podien predir les eleccions dels no fumadors, però els resultava més complicat predir les inversions dels fumadors crònics, perquè aquests no tenien en compte els resultats en les inversions prèvies.

L'estudi, portat a terme pel Col·legi de Medicina Baylor a Houston i que ara es publica a l'edició digital de la revista "Nature Neurosciences", mostra que les decisions que prenen els fumadors crònics ignoren els resultats alternatius que podrien haver aconseguit si haguessin pres camins diferents. Per això, conclouen que el tabaquisme crònic podria afectar el procés de presa de decisions.

Els investigadors han arribat a aquestes conclusions després de sotmetre fumadors i no fumadors a un joc. Els participants havien de decidir repetidament quina quantitat de diners invertien en un mercat borsàtil artificial. Després de cada decisió d'inversió, es revelava el canvi en el mercat i les persones descobrien quants diners havien guanyat.

Durant el joc, els autors de l'estudi van poder predir les eleccions dels no fumadors, però els resultava més complicat predir les inversions dels fumadors crònics, perquè aquests no tenien en compte els resultats en les inversions prèvies i ignoraven els resultats alternatius.

A més, encara que fumadors i no fumadors fessin diferents eleccions, l'activitat del cervell que es va mesurar a tots els participants s'associava a la diferència entre el que passava en realitat i el que podria haver passat. Per això, els autors conclouen que el cervell dels fumadors té informació sobre el que podria haver passat, però la ignora a l'hora de decidir com actuar.Font (text i foto): 3cat24